fbpx
Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności stosowaną na stronie internetowej Pokoi Gościnnych Pod Cuproną w Szczawnicy :

 1. Informacje ogólne
  1. Operatorem Serwisu www.podcuprona.pl Pokoje Gościnne Pod Cuproną Grzegorz Czaja z siedzibą w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej 78a, 34-460 Szczawnica.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
   3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
  3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.].
  4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.], administratorem danych jest Operator Serwisu.
 2. Gromadzenie danych i cel przetwarzania
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Gromadzone dane nie są udostępniane podmiotom trzecim.
  4. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
  5. Dane podane w:
 • formularzu rezerwacji pobytu on-line [data przyjazdu i wyjazdu, imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, telefon] przetwarzane są w celach niezbędnych do potwierdzenia i należytej obsługi dokonanej rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji gościa;
 • formularzach kontaktowych [imię, nazwisko, e-mail, telefon, firma] przetwarzane są w celu należytej obsługi wysłanego zapytania i ewentualnej późniejszej realizacji usługi;
 • Oferta promocyjna może zawierać odnośniki (linki) do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowanie polityki prywatności.
 • Dane gościa hotelowego mogą być przetwarzane w celu wysyłki ogólnej korespondencji w tym życzeń świątecznych czy podziękowań.
 • Prawa Użytkownika i kontakt z Administratorem
  • Użytkownik ma prawo do:
   • rezygnacji z wysyłki promocji,
   • dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   • skontaktowania się w dowolnym czasie z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator danych wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe,
   • zwrócenia się również do Administratora danych z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
  • Administrator danych zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkowników, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  • Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem danych to: tel. 698165033; e-mail: magdaczaja84@gmail.comi
 • Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
  Administrator danych zastrzega sobie, iż może przekazać lub udostępnić dane osobowe użytkowników, których danymi administruje, osobom trzecim w przypadku gdy:

  • użytkownik wyrazi na to zgodę lub
  • będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
  • będzie to niezbędne w celu świadczenia usług,
  • będzie to związane z dochodzeniem roszczeń.
 • Zasady bezpieczeństwa
  Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

  • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  • dokładne i aktualne,
  • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
  • bezpiecznie przechowywane.
 • Informacja o plikach cookies
  1. Serwis nie korzysta z plików cookies.
 • Logi serwera
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • . czas nadejścia zapytania,
 1. czas wysłania odpowiedzi,
 2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 3. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 5. informacje o przeglądarce użytkownika,
 6. Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 • zmiana polityki prywatności
  Serwis zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.podcuprona.pl
  Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z naszym biurem – magdaczaja84@gmail.com

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – Obowiązek informacyjny

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO] informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych są Pokoje Gościnne Pod Cuproną z siedzibą w Szczawnicy ul. Szlachtowska 78a, 34-460 Szczawnica.
 2. Przetwarzanie danych osobowych:
  • goście pokoi gościnnych
   Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich.
   Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, udokumentowanie usługi dla celów podatkowych.
  • wysyłka promocji Pokoi Gościnnych Pod Cuproną – Szczawnica
   Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki promocji Pokoi Gościnnych Pod Cuproną – Szczawnica na podany adres e-mail.
  • marketing
   Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług.
  • formularze kontaktowe
   Dane osobowe przetwarzane są w celu należytej obsługi przesłanego zapytania. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
  • rekrutacja
   Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacji.
 3.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • goście pokoi gościnnych
   Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
   W przypadku dochodzenia roszczeń oraz monitoringu – usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
  • wysyłka promocji Pokoi Gościnnych Pod Cuproną – Szczawnica
   Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  • kontrahenci
   Realizacja umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
   W przypadku dochodzenia roszczeń – usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f), w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku podatkowego – przepis prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
  • marketing
   Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Marketing własnych produktów i usług – usprawiedliwiony cel administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f).
  • formularze kontaktowe
   Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. W przypadku roszczeń – usprawiedliwiony cel administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
  • rekrutacja
   Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 4. W przypadku, gdy dane osobowe gości pokoi gościnnych zostały udostępnione poprzez portal rezerwacyjny, biuro podróży, klientów korporacyjnych lub innych pośredników, to informacje na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych można uzyskać w recepcji pokoi gościnnych.
 5. Przechowywanie danych:
  • goście pokoi gościnnych – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później;
  • wysyłka promocji Pokoi Gościnnych Pod Cuproną – Szczawnica – przez okres ważności zgody na ten cel;
  • kontrahenci – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych, w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi później;
  • marketing – przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub cywilnoprawnych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
  • formularze kontaktowe – do momentu wycofania zgody lub przez okres przedawnienia roszczeń, w zależności które z tych zdarzeń wystąpi później;
  • rekrutacja – osoby wyrażające zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami – przez okres ważności zgody na ten cel. W pozostałych przypadkach przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończonej rekrutacji.
 6. Wszystkim przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez kontakt: magdaczaja84@gmail.com
 7. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 9. Dane osobowe przekazywane są dobrowolne, jednak są one niezbędne do zawierania i realizacji uświadczonych przez administratora sług.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.